THƯ CÁM ƠN CỦA ĐÔ GIUSE HOÀNG MINH THẮNG, CHỦ TỊCH KMF

HỘI ÁI HỮU VÀ TRUYỀN GIÁO KONTUM


Hội Ái Hữu và Truyền Giáo Kontum (KMF) là một tổ chức bác ái phi lợi nhuận được các cựu chủng sinh Địa Phận Kontum và thân hữu thành lập năm 2000 nhằm chăm sóc sức khỏe cho người nghèo, bênh tật phong cùi, trợ giúp các trẻ mồ côi, khuyến tật, các học sinh nghèo không nơi ăn chốn ở và thiếu phương tiện học hành trong Giáo Phận Kontum, không phân biệt màu da, sắc tộc hay tín ngưỡng. Bất cứ ai cũng có thể tham gia những hoạt động của hội nếu tuân theo mục đích và ủng hộ những sinh hoạt của hội. KMF được công nhận bởi luật pháp Hoa Kỳ. Tất cả đóng góp đều có thể trừ thuế tại Hoa Kỳ. Số Federal Tax Identification là: 42-175722

THƯ CÁM ƠN

Chiến Dịch Quyên Góp Mùa Chay từ 1.3 -31.5.2017
”Xưa Ta đói, các con đã cho Ta ăn,
Ta khát, các con đã cho Ta uống,

Ta trần truồng các con đã cho Ta mặc… ”
(Mt 25,40)

Các Bạn CVK-KMF và Quý Ân Nhân thân mến,
Đại diện cho các anh chị em nghèo túng và bệnh tật của giáo phận Kontum,

xin chân thành cám ơn lòng quảng đại của các bạn và qúy ân nhân.

Xin kính chúc mọi người kết thúc Năm Thánh Lòng Thương Xót tràn đầy hồng ân và ơn thánh Chúa,

là Đấng thưởng công bội hậu cho mọi cử chỉ bác ái và việc lành phúc đức của chúng ta.

Roma 3-6-2017
Thay mặt Ban Điều Hành KMF,


Đức Ông Giuse Hoàng Minh Thắng, Chủ tịch
Ban Việt Ngữ, Đài Phát Thanh Vatican,
Piazza Pia 3, 00120 Vatican City, Rome – Italy
Tel. 3906-6988-3214 (W). 3906-6989-4505 (H)
Email: palestina2010@gmail.com