VÒNG LUẨN QUẨN CỦA CÁI NGHÈO…

Kontum, với đa số là người Dân Tộc thiểu số và thu nhập trung bình thấp hơn so với các tỉnh khác trong khu vực.  Do đó, nhu cầu của người nghèo, bệnh tật tại đây rất đa dạng và phức tạp.  Những người này thường không có đủ tiền để chi trả cho chi phí y tế.  Vì thế, rất nhiều người bệnh âm thầm chịu đau đớn mà không chữa bệnh.

Nhiều trẻ em trong gia đình nghèo không được học hành đầy đủ mà phải nghỉ học rất sớm để giúp đỡ gia đình. Điều này làm ảnh hưởng cho tương lai của các em khi họ lớn lên, khó kiếm được công ăn việc làm và lại rơi vào vòng luẩn quẩn của cái nghèo trong cuộc sống.

Mời quý vị cùng gặp gỡ một số người nghèo mà chúng ta đang trợ giúp phần nào lương thực cho họ tại Kontum.