Ân Nhân TXCC 2012

 

    DANH SACH ÂN NHÂN TXCC 2012    

 

 

 

    (01/01/2012 – 31/12/2012)      
           
No Date Ân Nhân TXCC   VND Ghi chú
    Trong Nước      
  01/01/12 AC Phạm Sĩ Truyền CVK 67   1,000,000 Dak Lak
    AC Trần Quốc Tuấn CVK 67   1,000,000 Dak Lak
    AC Nguyễn Đức Lân CVK 62   1,000,000 Biên Hòa
    AC Hùng Lạc CVK 67   1,000,000 Saigon
    AC Hà Văn Khánh   500,000 Long Khánh
    AC Hồ Tùng CVK 67   500,000 Dak Mil
  06/01/12 AC Đậu Quang Khánh CVK 68   1,000,000 BMT
  09/01/12 Dòng Trinh Vương Bùi Môn   10,000,000 và 4 thùng thuốc
  12/01/12 AC Lê Tin CVK 68   10,000,000 Saigon
    AC Đặng Minh Sang (Cty du lịch Mạnh Cầm, qua Anh Lê Tin)   2,000,000 Ha Noi
  14/01/12 AC Bảo Nga CVK 64   500,000 Saigon
    OB Nguyễn Duy Tại (Chú Tại & Cô Huệ)   100,000 Saigon
  15/01/12 Ông Cố Can (thân phụ RP Tuyển CVK 73 : 1,000 CAD x 20,700)   20,700,000 Saigon
  17/01/12 AC Nam Loan (chị Hồ Đức Thảo 67)   500,000 Dak Mil
    AC Thảo Huệ CVK 67   1,000,000 Dak Mil
    AC Nam Diễm (chị Hồ Đức Thảo 67)   1,000,000 Dak Mil
    AC Chiến Hiền (em Hồ Đức Thảo 67)   1,000,000 Dak Mil
    Cháu Hà Khánh Vân  (con Hà Văn Khánh 67) 1,000,000 Saigon
  20/01/12 Anh Du (bạn RP Tuyển)   5,000,000 Saigon
    AC Đặng Đình Trung CVK 70   1,000,000 Saigon
           
  01/02/12 AC Lê Dũng CVK 70   1,000,000 Saigon
  05/02/12 AC Đinh Bạt Kiêm CVK 62   1,200,000 Saigon
    Ẩn danh CVK 67   2,000,000 Saigon
  10/02/12 AC Nguyễn Văn Tư CVK 65   10,000,000 BMT
    AC Nguyễn Văn Hòa CVK 71   5,000,000 Saigon
  12/02/12 AC Nhân Quang (chị Hồ Đức Thảo 67)   1,000,000 Dak Mil
    AC Hải Chi (cháu Hồ Đức Thảo 67)   2,000,000 Dak Mil
    AC Nguyễn Xuân Hà CVK 58   1,000,000 Saigon
  19/02/12 Chị Đậu Thị Ngọc Điệp CVK 67   2,300,000 Saigon
  26/02/12 AC Nguyễn Minh Nhật CVK 67   1,000,000 Saigon
           
  04/03/12 AC Phạm Hùng Tâm CVK 66   5,000,000 Dak Nong
  05/03/12 AC Bs Hoàng (em Hòa CVK 71) Dakmil   2,000,000 Dak Mil
  10/03/12 AC Đinh Minh Quang CVK 73 (Pleiku)   1,000,000 Pleiku
  22/03/12 AC Đỗ Đình Dũng  qua Anh Lân 62 10,000,000 Biên Hòa
    Anh Phan Khắc Quyết & thân hữu qua Anh Lân 62 1,500,000 Biên Hòa
           
  23/03/12 AC Thảo Huệ CVK 67   2,000,000 Dak Mil
    AC Định Thành quen Thảo 67 100,000 Dak Mil
    Hai cháu Tuần & Âu con Nguyễn Văn An 67 1,000,000 Dak Mil
    Hai cháu Phong & Trang con Nguyễn Văn An 67 1,000,000 Dak Mil
  24/03/12 AC Trần Quốc ĐịnhCVK 67   1,000,000 BMT
    AC Trần Đức Huyên CVK 65   200,000 BMT
    AC Nguyễn Văn Lan CVK 64   500,000 Saigon
  25/03/12 Ẩn danh Phú Nhuận (Cha Hương)   10,000,000 Saigon
    AC Nguyễn Nam CVK 70 0909 277 750 700,000 Saigon
    Chị Ngô Thị Bạch Tuyết CVK 62   1,000,000 Saigon
    Cháu Phan Đình Hoài Thương   1,000,000 Saigon
    AC Nguyễn Đức Phước CVK 66   500,000 Saigon
    AC Phan Trọng Mỹ CVK 66   200,000 Saigon
    AC Nguyễn Văn Lý CVK 58   2,000,000 Saigon
    AC Sỹ Kim CVK 64   1,000,000 Saigon
    AC Nguyễn Phú Quốc CVK 92   1,000,000 Saigon
    AC Trần Bá Linh CVK 62   200,000 Saigon
    AC Nguyễn Văn Chuẩn CVK 60   200,000 Biên Hòa
    Chị Nguyễn Văn Khải CVK 61   500,000 Saigon
    AC Trịnh Hoàng Minh CVK 64   300,000 Saigon
    AC Nguyễn Văn Ngọc CVK 64   100,000 Saigon
    AC Hùng Lạc CVK 67   1,000,000 Saigon
    AC Nguyễn Tín CVK 71   2,000,000 Bình Dương
    AC Nguyễn Văn Sỹ CVK 92 0982 142 741 500,000 Biên Hòa
    AC Nguyễn Đình Thiện CVK 93   1,000,000 Saigon
    AC Trần Thanh Vân CVK 70   300,000 Saigon
    AC Phạm Phương Huy CVK 69   500,000 Saigon
    AC Hồ Đức Dũng CVK 92   400,000 Saigon
    AC Hà Văn Khánh CVK 67   500,000 Long Khánh
    AC Phương Việt CVK 67   3,000,000 Saigon
    AC Võ Văn Vân CVK 62   2,000,000 Saigon
    Bác Nho CVK 47   1,000,000 Kontum
    AC Bảo Nga CVK 64   500,000 Saigon
    AC Hoàng Văn Mẫn CVK 57   200,000 Saigon
    Chị Bảo Khánh   3,000,000 Saigon
    Ân danh   400,000 Saigon
    AC Đặng Nhật Hưng CVK 95   200,000 Saigon
  27/03/12 AC Hạnh Thêm (Long Giao) qua Hà Văn Khánh 67 2,000,000 Long Khánh
    AC Vũ Văn Quý CVK 64   10,000,000 Saigon
  30/03/12 Dòng Trinh Vương Bùi Môn   10,000,000 Saigon
           
  05/04/12 Anh Em Gia Lai qua Đinh Minh Quang 73 1,000,000 Pleiku
    AC Nguyễn Phúc Hải cháu Anh Nguyễn Ngọc Thư 58 500,000 0908 641 005
  08/04/12 AC Nguyễn Văn Lan CVK 64   500,000 Saigon
    Ẩn danh CVK 67   1,000,000 Saigon
    Joseph Khin CVK 69   500,000 Saigon
  15/04/12 AC Việt Thơ qua Hồ Đức Thảo 67 1,000,000 Dak Mil
    Ac Tân Thu (em Hồ Đức Thảo 67)   1,000,000 Dak Mil
    AC Nguyễn Văn Thiên CVK 70   2,500,000 Saigon – USA
  16/04/12 AC Cao Văn Tiên CVK 69   500,000 Buôn Hồ
  20/04/12 AC Phùng Văn Phúc & Lê Thị Bích qua Anh Lân CVK 62 2,000,000 Biên Hòa
    AC Lương Huy Khoa & Quỳnh Nhi qua Anh Lân CVK 62 500,000 Biên Hòa
    Cô Hồng Điệp & gia đình (200 USD) qua Anh Lân CVK 62 4,160,000 USA
  30/04/12 AC Nguyễn Văn Hòa CVK 71   5,200,000  
    AC Đỗ Thanh CVK 59 (4 tháng đầu năm)   800,000  
  03/05/12 AC Nguyễn Văn Hòa CVK 71   3,000,000  
  13/05/12 Ẩn danh CVK 67   1,000,000  
  29/05/12 AC Hạnh Thêm (Long Giao) qua Sr Minh Tâm, gửi thẳng TXCC 2,000,000  
  02/06/12 AC Hạnh Thêm (Long Giao) gửi Võ khi đến thăm 2,000,000  
  23/06/12 AC Quân Hợp (con Hùng Hướng 67) (100 USD, Hiền đưa) 2,090,000  
  30/06/12 AC Nguyễn Văn Tư CVK 65   10,000,000 BMT
  05/07/12 Dòng Trinh Vương Bùi Môn   10,000,000 Saigon
  06/07/12 AC Trần Đức Huyên CVK 65   200,000 BMT
  08/07/12 Recital : AC Nguyễn Việt Hùng 65   1,100,000  
    Recital : AC Đỗ Thế Hùng 67   300,000  
  14/07/12 Recital Phương Nam & Anh Hải Vân 60   29,000,000  
  24/07/12 Ẩn danh CVK 65 (Anh Bích)   4,000,000  
    Hà Khánh Vân (con Khánh 67)   1,000,000  
  08/08/12 AC Hải Chi (cháu Thảo 67)   1,000,000 Dakmil
  11/08/12 AC Lê Đình Quý CVK 67   1,000,000 Hà Lan, BMT
    AC Nguyễn Văn Hòa CVK 71   5,000,000  
  14/08/12 AC Vương Đình Chữ   1,000,000 Thanh Đa, Saigon
  20/09/12 AC Lê Thế Bích CVK 61   1,000,000 BMT
  24/09/12 AC Phuương Việt CVK 67   3,000,000  
  26/09/12 Dòng Trinh Vương Bùi Môn   10,000,000 Saigon
  06/10/12 AC Nguyễn Văn Hòa CVK 71   5,000,000  
  14/10/12 AC Nguyễn Minh Nhật CVK 67   1,500,000  
  16/10/12 AC Hy Linh CVK 67   2,000,000 BMT
  21/10/12 AC Phạm Phương Huy CVK 69   9,000,000  
  22/10/12 Ông Cố Can (thân phụ RP Tuyển CVK 73)   2,000,000 Saigon
  16/11/12 AC Hà Văn Khánh CVK 67   1,000,000 Long Khánh
  18/11/12 Cháu Hà Khánh Vân (con Khánh 67)   1,000,000 Long Khánh
    AC Hạnh Thêm (Long Giao)   2,000,000 Long Khánh
    AC Phan Trọng Mỹ CVK 66   1,000,000 Saigon
    AC Nguyễn Xuân Hà CVK 58   5,000,000 Saigon
  05/12/12 AC Hiền Điệp CVK 67   3,000,000 Saigon
  06/12/12 AC Lương Thế Vinh CVK 71   10,000,000 Saigon
  07/12/12 AC Nguyễn Văn Hòa CVK 71   5,000,000 Saigon
           
  08/12/12 AC Nguyễn Việt Hùng CVK 65   3,000,000  
    AC Lê Thành Thu CVK 68   1,000,000  
    AC Nguyễn Đức Lân CVK 62   1,000,000  
    AC Nguyễn Đình Thiện CVK 93   1,000,000  
    AC Nguyễn Văn Tín CVK 71   2,000,000  
    AC Trần Thanh Vân CVK 70   200,000  
    AC Võ Đình Hành CVK 66   500,000  
    AC Hùng Lạc CVK 67   1,000,000  
    AC Nguyễn Văn Ngọc CVK 64   200,000  
    AC Vũ Văn Quý CVK 64   6,200,000  
    Dòng Trinh Vương Bùi Môn   10,000,000  
    AC Nguyễn Đức Phước CVK 66   1,000,000  
           
  14/12/12 AC Hoàng & Hằng em Hòa 71 2,000,000  
    AC Nguyễn Nhung CVK 69   1,000,000  
           
  15/12/12 AC Đỗ Đình Dũng & Nguyễn Thị Thu qua Anh Lân 62 10,000,000 Biên Hòa
    Anh Phan Khắc Quyết & thân hữu qua Anh Lân 62 8,000,000 Biên Hòa
    OB Bình & Lan & Cô Điệp     USA
    Bà Cụ Nguyễn Thị Liệu (Bà Lý Biển)     Đan Mạch
           
  22/11/12 AC Nguyễn Văn Lan CVK 64   500,000  
  29/12/12 AC Nguyễn Văn Ba CVK 67   1,000,000  
  31/12/12 AC Đặng Đình Trung CVK 70   1,000,000  
           
           
    Nhóm Dak Mil (qua Luận CVK 69)      
  01/10/12 AC Nguyễn Văn Hứa CVK 63   1,000,000  
    AC Trần Ngọc Sự CVK 70   1,000,000  
    AC Nguyễn Trực CVK 66   1,000,000  
    AC Nguyễn Đình Luận CVK 69   1,000,000  
    AC Nguyễn Minh Châu CVK 64   1,000,000  
    AC Nguyễn Văn Tân CVK 70   1,000,000  
    AC Đặng Hồng Loan CVK 65   1,000,000  
    AC Đinh Bạt Hà CVK 64   1,000,000  
    AC Nguyễn Hữu Chánh CVK 65   500,000  
    OB Nguyễn Văn Thanh   1,000,000  
    AC Thanh Mai   400,000  
    AC Ngữ – Vân   1,000,000  
    OB Bình – Lài   2,000,000  
    OB Nguyễn Văn Khoa   1,000,000  
           
  13/12/12 AC Trần Ngọc Hậu CVK 65   1,000,000  
    AC Hoàng Khuyên con Anh Trực 66 500,000  
    AC Nam & Nguyệt Minh bạn chú Ngữ Dakmil 1,000,000  
    AC Phạm Nguyễn Vĩnh Huy cháu Luận 69 1,000,000  
           
      393,150,000    
           
    Hải Ngoại     # USD
  24/02/12 RP Thân Canada CVK 66 (2,000 CAD x 20,700 :  RP Than gui Võ  từ 2010)   41,400,000 1,986
  10/03/12 RP Hải Australia CVK 67 (1,500 AUD x 21,300, giao tại nhà Anh Thi)   31,950,000 1,533
  25/03/12 AC Hùng Hường (500 USD x 21,000 : Võ nhận)   10,500,000 500
  05/04/12 RP Đích Singapour CVK 65 (Khoa Vọng giao)   25,000,000 1,200
  13/04/12 Nhóm Anh Đỗ Phú Nên CVK 57 (Anh Đỗ Thanh giao)   12,400,000 596
  20/07/12 RP Hải Australia CVK 67 (400 AUD x 21,600, giao tại nhà Chef Hiền)   8,640,000 415
    Anh Hu Cảnh Hawaii CVK 62 (1,000 USD x 20,840, giao tại Saigon)   20,840,000 1,000
  05/08/12 Nhóm Y te Canada của RP Tiến (5,000 CAD x 20,708 do Cô Tuyền chuyển)   103,540,000 4,966
  16/09/12 AC Đỗ Nên CVK 57 (1,000 Krone Na Uy)   3,575,000 172
    OB Nguyen Doan Nhung (1,000 Krone Na Uy)   3,575,000 172
  05/10/12 AC Nguyễn Quang Diệu CVK 67 (350 EUR)   9,100,000 436
  24/10/12 RP Hải : 3 ân nhân Australia (710 AUD x 21,550)   15,300,000 734
  08/12/12 RP Đích Singapour CVK 65 (Khoa Vọng giao)   20,000,000 960
  27/12/12 AC Hoàng Anh Kim Cúc CVK 67 (100 USD)   2,080,000 100
  05/01/13 AC Lê Ngọc Anh CVK 65 (200 AUD x 21,750)   4,350,000 210
    Cô Lưu Mỹ Ý (200 AUD x 21,750)   4,350,000 210
    Bà Minne Rose (via Thầy Lương CVK 60 : 100 EUR)   2,710,000 130
    Ẩn Danh (Paris : 200 EUR)   5,420,000 260
           
      324,730,000   # 15,580 USD
           
    Total   717,880,000  
           

Kính thưa cả nhà.

“Năm gần hết Tết gần đến” rồi.
Bên ngoài thì KMFLeaders không ngừng kêu gọi hướng về giáo phận Kontum thân yêu, qua các trang Webs,
các chiến dịch Mùa Chay, Mùa Vọng, và nhiều “events” khác nữa, như ở Singapore, ở Vancouver . . .
Còn trong nước thì Anh Chị Em các thế hệ CVK từ Kontum, Pleiku, BMT, Dakmil cho đến Nha Trang, Long Khánh, Saigon . . .cứ rỉ tai nhau, rỉ tai cho cả người quen, âm thầm góp vào cho Trạm Xá Cố Cao, góp phần xoa dịu nỗi đau truyền kiếp, theo gương Cha Giáo Jean Faugere xưa.

Xin được gửi kèm trong attached file những đóng góp trong năm 2012 vừa qua, mà Anh Chị Em CVK trong nước
cũng như một số CVK & Ân Nhân hải ngoại đã chuyển về để duy trì sinh hoạt càng ngày càng mở rộng của Phòng Khám.

Thật vậy, năm ngoái 2011, tổng số lượt bệnh nhân là khoảng 13,000. Năm nay tăng lên gần 18,500,
vì từ tháng 6/2012, chúng ta đã thêm việc gửi các y tá vào các làng để khám & phát thuốc cho những người già yếu,
cũng như từ tháng 9/2012, đã thêm việc chữa trị bằng liệu pháp dầu dừa, lá neem, thảo dược & thiên khí năng
mà Đức Ông HMT và các cộng sự đã dày công nghiên cứu và phổ biến.

Xin cám ơn tất cả, và xin Thiên Chúa từ nhân chúc lành cho những cố gắng của chúng ta.

Kính,

Nguyễn Anh Võ