Ân nhân TXCC 2011

 

List ÂN NHÂn TXCT 2011

(01/01/2011 – 28/12/2011)

 

 

No

Ân Nhân TXCC

USD

EUR

VND

 

Trong Nu?c

 

 

 

167

Dòng Trinh Vuong Bùi Môn, Saigon

 

 

28,000,000

168 

AC Sỹ Kim CVK 64

 

 

11,000,000

169 

AC Đỗ Thế Hùng CVK 67

 

 

4,000,000

170 

AC Lưu Văn Hữu CVK 95

 

 

3,100,000

171 

AC Hà Văn Khánh CVK 67

 

 

1,500,000

172 

Cô Hà Khánh Vân

 

 

2,000,000

173 

AC Hạnh Thêm

 

 

2,000,000

174 

AC Nguyễn Văn Hòa CVK 71

 

 

20,000,000

175 

Bác si Hòang Hằng

 

 

1,000,000

176 

AC Lương Thế Vinh CVK 71

 

 

8,000,000

177 

AC Nguyễn Tòan Phúc CVK 68

 

 

1,000,000

178 

AC Nguyễn Văn Lan CVK 64

 

 

2,000,000

179 

Chị Vũ Bảo Khánh CVK 67

 

 

2,400,000

180 

AC Thi Tuyết CVK 62

 

 

1,000,000

181 

AC Vũ Văn Quý CVK 64

 

 

20,000,000

182 

AC Hiền Ðiệp CVK 67

 

 

4,500,000

183 

AC Ðỗ Thanh CVK 59

 

 

2,400,000

184 

AC Trịnh Quang Minh CVK 64

 

 

200,000

185 

AC Joseph Khin CVK 69

 

 

2,200,000

186 

AC Nguyễn Viêt Cường CVK 72

 

 

1,000,000

 187

AC Nguyễn Minh Nhât CVK 67

 

 

2,400,000

188 

AC Võ Cao Phi CVK 92

 

 

500,000

189 

Ẩn Danh CVK 67

 

 

2,000,000

190 

AC Nguyễn Ðưc Lân CVK 62 Biên Hòa

 

 

500,000

191 

AC Phúc Hảo Gx Thanh Ða

 

 

1,000,000

192 

AC Quân H?p

 

 

1,000,000

193 

AC Lê Van Thông CVK 68

 

 

1,000,000

194 

AC Nguyễn Ðình Thiên CVK 93

 

 

500,000

195 

AC Nguyễn Anh Bằng CVK 67

 

 

500,000

196 

AC Ðặng Ðình Trung CVK 70

 

 

1,000,000

197 

AC Trần Ðình Luật CVK 66

 

 

1,000,000

198 

Ẩn danh (100 USD)

 

 

2,100,000

199 

AC Nguyễn Việt Hùng CVK 65

 

 

3,000,000

 200

AC Phuong Việt CVK 67

 

 

3,000,000

201 

Chị Nguyễn Thị Hồng,

 363/65 Ðinh B? Linh, Bình Th?nh

 

 

1,000,000

202 

AC Nguyễn Văn Tư CVK 65

 

 

20,000,000

203

AC Luận & Thúy CVK 69

 

 

4,000,000

204 

Cháu Mai Hòang (Dak Mil)

 

 

1,000,000

205 

Ông Bà Bình Lài (Dak Mil)

 

 

2,000,000

206 

AC Hòang Ly (Dak Mil)

 

 

2,000,000

207 

AC Ngữ Vân (Dak Mil)

 

 

500,000

208 

AC Khoa (Dak Mil)

 

 

500,000

209 

AC Nguyễn Hữu Chánh CVK 65

 

 

300,000

210 

2AC Nguyễn Nhung CVK 69

 

 

1,700,000

11 

AC Nguyễn Anh Dũng CVK 65

 

 

1,000,000

212 

AC Ðâu Quang Khánh CVK 68

 

 

1,000,000

213

AC Nguyễn Duy Thanh (Dak Mil)

 

 

500,000

214

AC Phạm Hùng Tâm CVK 66

 

 

5,000,000

215 

AC Thảo Huệ CVK 67

 

 

1,000,000

216 

AC Tân Thu (Dak Mil)

 

 

1,000,000

217 

Anh Hồ Ðăc Hậu (Dak Mil)

 

 

1,000,000

218 

AC Nguyễn Hồng Bính CVK 72

 

 

500,000

219 

AC An Mai CVK 67

 

 

5,000,000

220 

AC Hy Linh CVK 67

 

 

200,000

221 

Cô Mai Mỹ Hạnh

 

 

500,000

222 

AC Cao Van Tiên CVK 69

 

 

200,000

223 

AC Lê Thế Bích CVK 61

 

 

1,000,000

224 

AC Ðinh Minh Quang CVK 73

 

 

1,000,000

225 

AC Ðặng Hoàng Anh CVK 67

 

 

500,000

226 

AC Lê Ðình Thái CVK 66

 

 

1,000,000

 

Hải Ngoại

 

 

 

227

RP Nguyễn Văn Ðích CVK 65

 

 

51,000,000

228 

RP Hà Thanh Hải CVK 67

 

 

25,000,000

229 

Nhóm AC Trần Văn Cảnh CVK 62

1,000

 

 

230 

AC Nguyễn Xuân Quang CVK 67

200

 

 

231 

AC Nguyễn Tha Hương CVK 68

413

 

 

232 

AC Hùng Hường

400

 

 

233 

AC Nguyễn Thanh Minh CVK 63

 

 

1,500,000

234 

Chị Bích Soa

 

 

5,000,000

235 

AC Nguyễn Van Tố CVK 60

 

 

5,000,000

236 

AC Nguyễn Huy Sơn CVK 58

 

 

5,600,000

237 

2Cô Giáng Huong

 

 

2,100,000

38 

AC Huỳnh Giáo CVK 55

 

 

2,200,000

239 

Phuong Nam & AC Hải Vân CVK 60

 

1,450

 

240 

Mme Tâm & M. X?ng

 

80

 

241

AC Thái Huong CVK 60

 

100

3,000,000

242 

M.Georges GuiDa & Mme Mai

 

100

 

243 

AC Lưu Hoàng Anh CVK 67

 

 

2,100,000

244 

AC Tho Long

100

 

 

245 

Chị My Lien Nguyen

220

 

 

246 

AC Liên Trung CVK 61

100

 

 

247 

AC Dương Ðức Dụng CVK 69

 

 

10,000,000

248 

AC NAM–LOAN

(chị ruột của Hồ Ðức Thảo 67)

 

 

500,000

249 

AC TAN–THU

(em gái của Hồ Ðức Thảo 67)

 

 

1,000,000

250 

AC THẢO–Huệ

(Hồ Ðức Thảo CVK 67)

 

 

1,000,000

251 

AC NAM–DIỄM

(chị ruột của Hồ Ðức Thảo 67)

 

 

1,000,000

252 

AC CHIẾN–HIỀN

(em gái của Hồ Ðức Thảo 67)

 

 

1,000,000

253 

Cháu Hà Khánh Vân

(con gái của Khánh 67)

 

 

1,000,000

254 

Nguyễn Quốc Bảo (Hạnh) CVK 64

 

 

500,000