List of Lent 2013 Benefactors

 

BENEFACTORS’ LIST

LENT 2013 APPEAL FOR DONATIONS FOR THE POOR IN KONTUM DIOCESE, VIET NAM

BY KONTUM MISSIONARY AND FRIENDSHIP (KMF)

(It lasts until May 31, 2013)

31 May UPDATE    

CVK-KMF – Received abroad (by PHS)

#

Names

Amount VND

Amount (US)

1

cvk50 Nguyễn Đình Thuyền, Huỳnh Công cúc

 

$100.00

2

cvk56 Nguyễn Lý

 

$100.00

3

Bà Đỗ Thị Kim Châu

 

$50.00

4

Anh Trần Quang Hưng

 

$50.00

5

Four Star Lawn Care

 

$100.00

6

Nguyễn Xuân Nhi

 

$20.00

7

Nguyễn Thông

 

$20.00

8

Nguyễn H. Tuấn & Hạnh Thị-Mỹ Trần

 

$100.00

9

cvk55 Ngô Đại Thành

 

$100.00

10

Robert Liu – 30 GBP

 

$43.59

11

Chị Phạm Thị Tâm

 

$2,000.00

12

Nguyễn Văn Lưỡi – Nguyễn T.Loan

 

$200.00

13

Hà Duy Linh, Nguyễn Hồng Nga

 

$500.00

14

Nguyễn T. Hương – K. Phung

 

$30.00

15

Marie Phạm

 

$100.00

16

Four Star Lawn Care-The Macfeeters Family

 

$100.00

17

Anh Đạo Trương

 

$100.00

18

cvk69 Phi Nguyễn, Yến Vũ

 

$100.00

19

Đỗ T. Liễu

 

$500.00

20

cvk55 Đặng Phúc Nguyên

 

$100.00

21

cvk56 Ngô Xuân Tịnh

 

$50.00

22

Lynh Nguyen – $USD 20

 

$19.26

23

Littissuer white – $USD 50

 

$48.60

24

Lee Chooi Ling – $SGD 100

 

$75.11

25

Dr. Pierre Vinh

 

$200.00

26

cvk69 Trần Văn Hiền

 

$200.00

27

Bernard Hùng Trần – Cúc Thị Trần

 

$100.00

28

Nguyễn Huy Lộc

 

$100.00

29

Mr. Đặng Vinh

 

$300.00

30

Anne Marie Vinh

 

$100.00

31

Lê Tâm – Nguyễn T. Hoa

 

$100.00

32

Hoàng Kim C.N. & Peter D.Q. Hoàng

 

$500.00

33

cvk64 Trần Đức Thành

 

$300.00

34

Trần Thanh Hiền or Dinh Huong

 

$250.00

35

Nguyễn H. Nam

 

$50.00

36

Ms. Soa Thị Bích Nguyễn

 

$50.00

37

Nguyễn Hồng Linh

 

$50.00

38

Nguyễn Tracy Trang

 

$200.00

39

Thái Trần (gởi qua Sr. Châu)

 

$400.00

40

cvk41 Nguyễn Nhiệm

 

$300.00

41

cvk69 Phạm Công Thành

 

$300.00

42

Mr. Brendan Hughes – 20.00 GBP

 

$28.43

43

Nguyễn Thiên Ân

 

$200.00

44

2 giáo dân ẩn danh của Cha Hùng

 

$70.00

45

cvk68 Nguyễn Tha Hương

 

$100.00

46

AC Peter Sơn Lê – Martha Tâm Lê

 

$100.00

47

Bà Cụ Đa (Nguyễn Kim Mạnh)

 

$200.00

48

ÔB Nguyễn Văn Tâm

 

$100.00

49

AC Hùng Đặng

 

$50.00

50

cvk60 Đặng Minh Chính – An Nguyễn

 

$100.00

51

cvk58 Rev Hoàng Minh Thắng

 

$200.00

52

cvk62 Cao Văn Thành – $200

 

$195.30

53

cvk70 Nguyễn Như Ý

 

$200.00

54

Nhi Lam

 

$100.00

55

Hà Duy Linh, Nguyễn Hồng Nga

 

$500.00

56

Phạm T. Lệ Trinh

 

$300.00

57

cvk67-68 Nguyễn Văn Nam

 

$100.00

58

Ms. Lan-Hương Thị Trần

 

$50.00

59

Nguyễn H. Tuấn. Trần Thị Mỹ Hạnh

 

$100.00

60

Phan N. Khanh – Christina Lê

 

$10.00

61

cvk64 Nguyễn Thành Minh

 

$50.00

62

cvk69 Trần Ngọc Vũ Huyền

 

$100.00

63

Rev Nguyễn Ngọc Thanh- CD Hoa Trên ngàn

 

$335.00

64

Rev Phạm Quốc Hùng – CD hoa Trên Ngàn

 

$1,650.00

65

Paul J. Or Jean L. McMullen

 

$200.00

66

Four Star Lawn Care-The Macfeeters Family

 

$100.00

67

Thái Trần (gởi qua Sr. Châu)

 

$500.00

68

cvk64 Nguyễn Mai

 

$50.00

69

Vô danh – 3 CD Hoa Trên Ngàn

€25.00

 

70

Chị Thái Thị Bích Lan

€30.00

 

71

Anh chị Nguyễn Văn Cảnh

€50.00

 

72

Anh chị Nguyễn Văn Sang

€20.00

 

73

cvk43 Ngô Tùng Chinh

€30.00

 

 

Tồng Công

€155.00

$200.00

74

Victorry Aerospace LLC

 

$200.00

75

Gia Đình Tận Hiến Đồng Công Oklahoma

 

$100.00

76

cvk50 Nguyễn Văn Khải

 

$300.00

77

Vũ Trần Mathew, Nga

 

$50.00

78

chloe Ngô – $100 USD

 

$97.50

79

Ellie Nguyễn – $1000 USD

 

$967.70

80

Quyền Nguyễn – $100 USD

 

$97.50

81

Nguyễn Hữu Đạo – ThuHồng Hùynh

 

$100.00

82

cvk70 Nguyễn Tân – Hoàng

 

$200.00

83

Cha Nguyễn Văn Thạch 67 và cộng đoàn thánh Giuse St. Christopher Church, West Covina, CA

 

$2,500.00

84

cvk61 Nguyễn Văn Tố

 

$200.00

85

Ms. Lan-Hương Thị Trần

 

$50.00

86

Hà Minh Hoàng

 

$3,500.00

87

Cường Trần – $USD 100

 

$ 97.50

88

Four Star Lawn Care

 

$100.00

89

A/C Nguyễn Nam

 

$100.00

90

Cô Nguyễn Phương

 

$60.00

91

Jerry Tan – 3000 SGD

 

$2,310.18

92

cvk58 Nguyễn Xuân Thái – Sách TKN

 

$160.00

93

cvk58 Nguyễn Xuân Thái

 

$ 500.00

94

Chị Tuyết Mai – Sách TKN

 

$160.00

95

Chị Hồng

 

$200.00

 96

A/C Trần Quốc Hiền – Hà

 

$100.00

97

cvk55 Lê Tấn Viễn

 

 

98

cvk63 Đậu Quang Toàn (Tú)

 

$100.00

99

cvk71 Đặng Văn Khanh – $USD100

 

$97.50

Charity Group directed by Mr. John Lộc, San Jose, CA

 

1

AC John & Mary Trần

 

$200.00

2

AC On Quang

 

$60.00

3

Chị Từ Kim

 

$200.00

4

Dr. Dung va Van (Traycy Nguyen)

 

$200.00

5

Đạt Peter Nguyễn

 

$100.00

6

Nguyễn Văn Quân

 

$100.00

7

Cory Hoàng

 

$100.00

8

Định T. Yến

 

$200.00

9

Trinh Chu

 

$100.00

10

Ba Cu Ai (CDNV HB)

 

$100.00

11

Thuan Nguyen & Celile Loan Nghiem

 

$100.00

12

CDNVHB- An Danh

 

$ 20.00

 

 

 

 

Collection In Vietnam

No

Ân Nhân TXCC

 

 

 

Trong Nước

 

 

1

AC Phương Việt CVK 67

VND5,000,000.00

 

2

Chị Nguyễn Thị Mỹ Trang CVK 67

VND5,000,000.00

 

3

Josep Khin CVK 69

VND1,000,000.00

 

4

AC Phan Trọng Mỹ CVK 66

VND1,000,000.00

 

5

Chị Vũ Bảo Khánh CVK 67

VND3,000,000.00

 

6

AC Lê Đình Thái CVK 66

VND1,000,000.00

 

7

Niên trưởng Nguyễn Văn Nho CVK 47

VND1,000,000.00

 

8

AC Sỹ Kim CK 64

VND5,000,000.00

 

9

AC Đỗ Thanh CVK 59

VND2,400,000.00

 

10

AC Đỗ Thế Hùng CVK 67

VND3,000,000.00

 

11

AC Dũng Châu CVK 65

VND1,000,000.00

 

12

AC Khánh Liễu CVK 68

VND1,000,000.00

 

13

AC Nguyễn Văn Tư CVK 65

VND10,000,000.00

 

14

Bà Trần Thị Chuyên (via Chef Hiền 67)

VND10,000,000.00

 

15

AC Phuc Jean CVK 68

VND1,000,000.00

 

16

AC Nguyễn Văn An CVK 67

VND2,000,000.00

 

17

AC Lê THế Bích CVK 61

VND2,000,000.00

 

18

AC Nguyễn Đình Lắm CVK 65 – 66

VND500,000.00

 

19

OB Đậu Quang Hậu (via Khánh 68)

VND1,000,000.00

 

20

AC Nguyễn Minh Nhật CVK 67

VND1,000,000.00

 

21

Bà Trần Thị Chuyên (via Chef Hiền 67)

VND5,000,000.00

 

22

AC Nguyễn Văn Lý CVK 58

VND20,000,000.00

 

23

AC Joseph Khin CVK 69

VND1,000,000.00

 

24

Dòng Trinh Vương Bùi Môn

VND10,000,000.00

 

25

Bà Trần Thị Chuyên (via Chef Hiền 67)

VND5,000,000.00

 

26

AC Phạm Hùng Tâm CVK 66

VND5,000,000.00

 

27

AC Vũ V Quý cvk64 (200CAD+50AUD)

VND5,200,000.00

 

28

Giáo xứ Phương Nghĩa Kontum

VND10,000,000.00

 

29

Cháu Hà Khánh Vân

VND1,000,000.00

 

30

AC Nguyễn Văn Hòa CVK 71

VND10,000,000.00

 

31

Bs Trần Mậu Kim & Chị Kim Anh

VND20,000,000.00

 

32

Cô Đặng Thị Ánh Loan

VND3,000,000.00

 

33

Giáo xứ Măng La Kontum

VND5,000,000.00

 

34

Bà Maria Trần Thị Thược

VND5,000,000.00

 

35

AC Nguyễn Đình Thiện CVK 93

VND1,000,000.00

 

36

AC Nguyễn Văn Lan CVK 64

VND500,000.00

 

37

AC Trịnh Quang Minh CVK 64

VND500,000.00

 

38

Chị Ngô Thị Bach Tuyết CVK 62

VND2,000,000.00

 

39

1 Ca viên Đắc Lộ

VND500,000.00

 

40

AC Huy Quyền & Minh Trí CVK 02

VND2,000,000.00

 

41

Anh Nguyễn Đăng Dương CVK 05

VND200,000.00

 

42

AC Trần Minh Nhân CVK 96

VND1,000,000.00

 

43

AC Nguyễn Đức Lân CVK 62

VND1,000,000.00

 

 

 

 

 

 

Nhóm Dak Mil (qua Thảo CVK 67)

 

 

44

AC Đại & Dung

VND1,000,000.00

 

45

AC Hải & Chi

VND2,000,000.00

 

46

AC Bình & Hằng

VND500,000.00

 

47

AC Nam & Loan

VND500,000.00

 

47

Anh Hồ Đắc Hậu

VND1,000,000.00

 

49

AC Tân & Thu

VND1,000,000.00

 

50

AC Thảo & Huệ CVK 67

VND1,000,000.00

 

51

AC Quang & Tiên

VND500,000.00

 

52

AC Nhân & Quang

VND1,000,000.00

 

53

Bà Hường

VND200,000.00

 

 

 

 

 

 

Hải Ngoại

 

 

54

Bác Ngô Tùng Chinh CVK 43 (100 EUR)

VND2,750,000.00

 

55

Chị Thi Ngọc Huyền (100 EUR)

VND2,750,000.00

 

56

AC Mai – Georges (100 EUR)

VND2,600,000.00

 

57

AC Tâm Tính (200 USD)

VND4,160,000.00

 

58

AC Hoài Việt CVK 66 (100 AUD)

VND2,130,000.00

 

59

AC Tsunoda Tadao & Hằng (150 USD)

VND3,125,000.00

 

60

AC Sakashita Kenji & Thủy (150 USD)

VND3,125,000.00

 

61

AC Nguyễn Trung Tín (200 AUD)

VND4,300,000.00

 

62

OB Nguyễn Đức Trạch (300 AUD)

VND6,450,000.00

 

63

Đậu Quang Đại CVK 66 (100 USD)

VND2,100,000.00

 

64

Rev Nguyễn Văn Đích

VND10,000,000.00

 

65

Nguyễn Nhật ($200 USD)

VND4,200,000.00

 

 

Úc – Australia

 

 

66

Bà Rosa Tạ Thị Dậu   – AUD$ 200

VND4,255,265.00

 

67

Anh Chị Tâm Tuyết – AUD$ 250

VND5,319,081.00

 

68

Ông Bà Nguyễn Văn Hưng – AUD$ 100

VND2,127,633.00

 

69

Cha Hải và CộngĐoànViệt-AUD$ 1250

VND26,616,380.00

 

 

Nhóm Vancouver – Surrey

 

 

70

RP Thân gửi về : 10,000 CAD

VND203,000,000.00

 

71

RP Thân gửi về : 6,000 CAD

VND124,680,000.00

 

72

RP Thân cầm về : 9,000 CAD

VND183,412,000.00

 

73

RP Thân gửi về : 10,000 USD

VND208,500,000.00

 

74

RP Thân gửi về :  5,000 USD

VND105,065,000.00

 

 

 

VND1090165359.00

$51,880.52

 

 

Tổng Cộng/Total

$79,703.69