ÂN NHÂN TXCC 2013

 

    LIST ÂN NHÂN TXCC 2013      
    (01/01/2013 – 31/05/2013)      
           
No Date Ân Nhân TXCC Liên hệ VND Ghi chú
    Trong Nước      
  15/01/13 AC Phương Việt CVK 67   5,000,000 đội banh CVK
  20/01/13 Chị Nguyễn Thị Mỹ Trang CVK 67   5,000,000 đội banh CVK
    Josep Khin CVK 69   1,000,000 đội banh CVK
    AC Phan Trọng Mỹ CVK 66   1,000,000 đội banh CVK
    Chị Vũ Bảo Khánh CVK 67   3,000,000 đội banh CVK
  22/01/13 AC Lê Đình Thái CVK 66 Nha Trang 1,000,000  
  24/01/13 Niên trưởng Nguyễn Văn Nho CVK 47   1,000,000  
    AC Sỹ Kim CK 64   5,000,000  
  27/01/13 AC Đỗ Thanh CVK 59   2,400,000 đội banh CVK
    AC Đỗ Thế Hùng CVK 67   3,000,000 đội banh CVK
  28/01/13 AC Dũng Châu CVK 65 Châu Sơn, BMT 1,000,000  
    AC Khánh Liễu CVK 68 BMT 1,000,000  
  30/01/13 AC Nguyễn Văn Tư CVK 65 BMT 10,000,000  
  03/02/13 Bà Trần Thị Chuyên via Chef Hiền CVK 67 10,000,000  
    AC Phuc Jean CVK 68   1,000,000 đội banh CVK
  05/02/13 AC Nguyễn Văn An CVK 67 Dak Mil 2,000,000  
  10/02/13 AC Lê Thế Bích CVK 61   2,000,000  
  23/02/13 AC Nguyễn Đình Lắm CVK 65 – 66   500,000  
    OB Đậu Quang Hậu (via Khánh CVK 68) Châu Sơn, BMT 1,000,000  
  03/03/13 AC Nguyễn Minh Nhật CVK 67   1,000,000 đội banh CVK
  14/03/13 Bà Trần Thị Chuyên via Chef Hiền CVK 67 5,000,000  
  19/03/13 AC Nguyễn Văn Lý CVK 58   20,000,000  
  24/03/13 AC Joseph Khin CVK 69   1,000,000 đội banh CVK
    Dòng Trinh Vương Bùi Môn   10,000,000  
  30/03/13 Bà Trần Thị Chuyên via Chef Hiền CVK 67 5,000,000  
    AC Phạm Hùng Tâm CVK 66   5,000,000  
    AC Vũ Văn Quý CVK 64 (200 CAD + 50 AUD)   5,200,000  
  01/04/13 Giáo xứ Phương Nghĩa Kontum via RP Nguyễn Hùng Vị CVK 63 10,000,000  
  10/04/13 Cháu Hà Khánh Vân con Hà Văn Khánh CVK 67 1,000,000  
  21/04/13 AC Nguyễn Văn Hòa CVK 71   10,000,000 đội banh CVK
  23/04/13 Bs Trần Mậu Kim & Chị Kim Anh bạn Bảo Khánh 20,000,000  
    Cô Đặng Thị Ánh Loan nhân viên Bs Kim 3,000,000  
  25/04/13 Giáo xứ Măng La Kontum via RP Nguyễn Ngọc Quyền CVK 69 5,000,000  
  05/05/13 Bà Maria Trần Thị Thược nhạc mẫu Thầy Hà CVK 58 5,000,000  
  14/05/13 AC Nguyễn Điình Thiện CVK 93   1,000,000 đội banh CVK
           
  18/05/13 AC Nguyễn Văn Lan CVK 64   500,000  
    AC Trịnh Quang Minh CVK 64   500,000  
    Chị Ngô Thị Bach Tuyết CVK 62   2,000,000  
    1 Ca viên Đắc Lộ   500,000  
    AC Huy Quyền & Minh Trí CVK 02   2,000,000  
    Anh Nguyễn Đăng Dương CVK 05   200,000  
    AC Trần Minh Nhân CVK 96   1,000,000 đội banh CVK
  25/05/13 AC Nguyễn Đức Lân CVK 62   1,000,000  
           
      170,800,000    
           
    Nhóm Dak Mil (qua Thảo CVK 67)      
  13/01/13 AC Đại & Dung   1,000,000  
    AC Hải & Chi   2,000,000  
    AC Bình & Hằng   500,000  
    AC Nam & Loan   500,000  
    Anh Hồ Đắc Hậu   1,000,000  
    AC Tân & Thu   1,000,000  
    AC Thảo & Huệ CVK 67   1,000,000  
    AC Quang & Tiên   500,000  
  25/01/13 AC Nhân & Quang   1,000,000  
  10/02/13 Bà Hường   200,000  
           
      8,700,000    
           
    Hải Ngoại      
  18/01/12 Bác Ngô Tùng Chinh CVK 43 (100 EUR)   2,750,000 Germany
    Chị Thi Ngọc Huyền (100 EUR)   2,750,000 Germany
  24/01/13 AC Mai – Georges (100 EUR) con gái Chị Hai Thoại 2,600,000 Pháp
  31/01/13 AC Tâm Tính (200 USD)   4,160,000 USA
  07/02/13 AC Hoài Việt CVK 66 (100 AUD)   2,130,000 Melbourne, Úc
    AC Tsunoda Tadao & Hằng (150 USD) bạn Võ CVK 67 3,125,000 Japan
    AC Sakashita Kenji & Thủy (150 USD) bạn Võ CVK 67 3,125,000 Japan
  17/02/13 AC Nguyễn Trung Tín (200 AUD) via RP Hải CVK 67 4,300,000 Australia
    OB Nguyễn Đức Trạch (300 AUD) via RP Hải CVK 67 6,450,000 Australia
  19/03/13 Đậu Quang Đại CVK 66 (100 USD)   2,100,000  
  28/03/13 RP Đích CVK 65   10,000,000 Singapore
  14/04/13 AC Nhât & Tuyêt Nguyen (200 USD) Ba Mẹ Mike & Tú Anh 4,200,000 USA : giúp Plei Groi
           
    Giáo xứ St Brendan, Australia : 1,800 AUD      
  06/05/13 Bà Rosa Tạ Thị Dậu (200 AUD) via RP Hải 67   Australia
    AC Tâm Tuyết (250 AUD) via RP Hải 67   Australia
    OB Nguyễn Văn Hưng (100 AUD) via RP Hải 67   Australia
    Giáo xứ St Brendan & RP Hải CVK 67 (1250 AUD)      
           
    Giáo xứ Vancouver – Surrey, Canada : 25,000 USD + 15,000 USD      
  14/01/13 RP Thân gửi về : 10,000 CAD      
  07/02/13 RP Thân gửi về : 6,000 CAD      
  16/02/13 RP Thân cầm về : 9,000 CAD      
  25/02/13 RP Thân gửi về : 10,000 USD      
  20/05/13 RP Thân gửi về : 5,000 USD      
           
      47,690,000    
           
  06/05/13 Total List An Nhân TXCC   227,190,000  
           
           
    Gia đình CVK KMF ở trong nước, có lòng với Cố Cao,    
    xin gửi vào tài khỏan :      
    Nguyễn Anh Võ      
    0106 426 546      
    Ngân hàng Đông Á, Quận 4