CD 18 PHÉP LẠ THÁNH THỂ

18 PHÉP LẠ THÁNH THỂ

Xin kính mời quý vị cùng theo dõi

18 câu chuyện về Phép Lạ Thánh Thể đó đây trên thế giới.

Thực hiện:

Đức Ông Giuse Hoàng Minh Thắng

Sr. Immaculata Đào thị Thu Thủy

Tại Roma, Italia

DANH SÁCH CÁC BÀI

1.  Mình Máu Thánh Chúa giữ cho tàu khỏi chìm

BÀI 2.  MÁU THÁNH NHUỘM ĐỎ KHĂN THÁNH

BÀI 3. THÁNH NỮ CHIARA VÀ CHÚA GIÊSU THÁNH THÊ

4.  Thánh Antôn và Phép Lạ Thánh Thể tại Toulouse

5.  Kiệu Bà La Fosse

6.  Phép Lạ Thánh Thể tại Lộ Đức

7.  Chúa Giêsu Hài Đồng trong Bánh Thánh

8.  Khỏi bệnh sau khi rước Mình Thánh Chúa

 9. Phép Lạ Thánh Thể Lanciano

 10. Chú bé câm tại nhà thờ Chính Toà La Rochelle

 11. Phép Lạ Thánh Thể tại Bordeaux

 12. Phép Lạ Thánh Thể tại Nhà Thờ Giáo Xứ Thánh Anrê

13. Thánh Giá và các dụng cụ cuộc khổ nạn hiện trên bánh thánh

 14. Phép lạ Thánh Thể tại Perpignan

 15. Phép lạ Thánh Thể Bolsena

 16. Jeanne Fretel và Chúa Giêsu Thánh Thể tại Lộ Đức

 17. Hình Chúa Giêsu Hài Đồng từ Mình Thánh Chúa

 18. Chúa Giêsu Thánh Thể chữa lành bệnh tật cho tín hữu nhờ lời cầu bầu của Đức Mẹ Lộ Đức