“BÀI HỌC VỀ HIỂU LẦM”

Ông Alypius thành Tagaste là học trò và bạn tri kỷ của vị Thánh nổi tiếng Augustinô thành Hippo.

Alypius xuất thân từ một gia đình quý tộc của Tagaste, Châu Phi, tức là nước Algeria hiện nay.  Một kinh nghiệm đau thương đã xẩy đến cho Alypius khi cậu còn trẻ khiến cậu phải luôn khắc cốt ghi tâm và đã làm thay đổi đường học vấn cũng như tương lai của cậu.