BẠN KHÔNG PHẢI LÀ TRUNG TÂM CỦA VŨ TRỤ

Việc tập trung vào bản thân là chuyện bình thường, nhưng bạn cũng cần chú ý đến những gì đang xảy ra xung quanh bạn, cách mọi thứ ảnh hưởng đến những người khác cũng như cách bạn quan tâm đến cuộc sống của chính mình. Cuộc sống của tôi thật quan trọng, nhưng cuộc sống của họ cũng quan trọng không kém.  Điều này giúp bạn giữ được sự quân bình trong cuộc sống với chính mình và với người khác.