BẠN KHÔNG THỂ LÀM HÀI LÒNG TẤT CẢ MỌI NGƯỜI

Bạn đừng cố gắng phải làm cho tất cả mọi người đồng ý với bạn hoặc thậm chí phải thích bạn. Dù rằng đó là bản chất của con người muốn có cảm giác thuộc về một nhóm, muốn được yêu thích, được tôn trọng và được đánh giá cao, nhưng nếu bạn cứ mong chờ phải đạt được sự đồng ý của mọi người thì bạn sẽ rất dễ thất vọng.  “Bá nhân, bá tánh”, tức là “trăm người trăm tính”.