“DẪU THẾ NÀO ĐI NỮA…”

Nếu khoan dung, sẽ có người cho là bạn dễ dãi. Dẫu thế, bạn hãy cứ tha thứ cho họ.

Nếu tử tế, sẽ có người nghĩ bạn có động cơ gì đó. Dẫu thế, bạn hãy cứ quan tâm chân thành.