ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ

Bạn ơi, hãy chậm lại, đừng quá vội vã trong mọi việc. Hãy để cuộc sống của bạn mở ra. Thong thả một chút để xem nó sẽ đưa bạn đến đâu và dành thời gian để cân nhắc các lựa chọn của mình. Hãy thưởng thức các món ăn, hãy dành thời gian để nhìn xung quanh bạn, hãy để người khác kết thúc phần trò chuyện của họ, hãy cho mình thời gian để suy nghĩ, nghiền ngẫm một chút.