“ĐÔI KHI…”

* Đôi khi… bạn phải bị người ta cho leo cây, đợi chờ vài lần để thấm cái cảm giác bực mình, lo lắng để quyết tâm rằng chính mình cũng không nên dùng giờ dây thun với người khác…