ĐỜI KHÔNG NHƯ LÀ MƠ

Càng thêm tuổi, có lẽ bạn lại càng dễ dàng nhận thấy cuộc đời không luôn luôn diễn ra như ta mơ ước.  Dù bạn có lên kế hoạch cẩn thận và làm việc chăm chỉ đến đâu, đôi khi mọi thứ vẫn không đi theo ý muốn của bạn.