“ĐỪNG NUÔI DƯỠNG ĐIỀU TIÊU CỰC…”

Hỷ Nộ Ái Ố Ai Lạc Dục là 7 trạng thái diễn tả những cung bậc cảm xúc của con người.

Hỷ là sự tươi vui, mừng rỡ.  Nộ là sự tức giận, cáu gắt. Ái là sự yêu thương, quý mến.  Ố là sự ghen ghét, khó chịu.  Ai là sự bi thương, sầu đau.  Lạc là sự vui mừng, hạnh phúc.  Dục là sự dục vọng, ham muốn…