KHÔNG CÓ GÌ PHẢI XẤU HỔ KHI KHÔNG BIẾT

Không ai biết hết được mọi sự và cũng không ai có được tất cả các câu trả lời.  Vì thế, không có gì phải xấu hổ khi nói câu: “Tôi không biết”.  Nếu bạn cứ phải giả vờ như mình biết hết tất cả để giữ được sự hoàn hảo thì nó chỉ làm cho bạn thêm lo lắng và căng thẳng vì phải giữ sự giả tạo đó với người khác.