KMF- Đêm tình thương tại Vancouver

KMF- Đêm tình thương tại Vancouver:

Xem SLIDESHOW, với những bài ca trích từ CD Hoa Trên Ngàn do cha Ân Đức thực hiện với sự bảo trợ của KMF và những tiếng hát của các nữ tu giòng Ảnh Vảy Kontum.

 

vancouvercaccha2

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ XEM:

https://www.youtube.com/watch?v=XjcwoW1dN7k