“QUÊN TUỔI GIÀ ĐI NHÉ!”

Sinh, lão, bệnh, tử là quy luật sống của đời người.  Nếu ai không chết trẻ thì tuổi già là điều đương nhiên sẽ đến, có cố tránh cũng không được.  Nhưng nhiều người vẫn thấy sợ hãi khi nhắc đến 2 từ “tuổi già”.