TÌNH YÊU KHÔNG CHỈ LÀ CẢM GIÁC

Tình yêu bền vững không tồn tại như giấc mơ, mà nó giống như hạt mầm, cần được chăm sóc và vun xới từng ngày để lớn lên và trở thành cây đại thụ, thành bóng mát cho cuộc sống.