VỊ TRÍ CỦA TIỀN BẠC

Đành rằng tiền bạc chi phối hầu hết các sinh hoạt của con người, nhưng nó không có nghĩa là ai có nhiều tiền thì sẽ có nhiều hạnh phúc vì tiền bạc cũng có những mặt giới hạn của nó. Tiền bạc không phải là vạn năng…!