2022 – DANH SÁCH ÂN NHÂN – HOA KỲ

KMF xin chân thành cám ơn sự đóng góp quảng đại của quý ân nhân.

Xin Thiên Chúa luôn chúc lành cho quý vị và gia quyến.

Danh sách được xếp theo thứ tự thời gian đóng góp trong THÁNG!

 

THÁNG 1, 2022
Hoang H Lily (TX) Nguyen Quang (CA)
Pham Phuoc (?) Pham M Hung (CA)
Bảo Toàn (CA) Pham Hoang Phuong (WA)
Trần Lộc John (CA) Nguyễn H Tuân (LA)
* Quang On (CA) Nguyen Thi Hong Van (FL)
Nguyễn Ngọc Dung (CA) Weigand T. Joel (KS)
Truong Van Tich (CA) Nguyen V Nguyen (OK)
Nguyễn Tracy (CA) Nguyễn Văn Bích (?)
* Phuc (CA) Vu Phong (CA)
* Nhan (CA) Từ T. Quý Kim (CA)
Nguyễn Frank (CA) Tran Van Nam (AR)
* Thịnh (CA) Tran T. My Hanh (CA)
* Khanh (CA) Pham Hoang Loc (OH)
* Định (CA) Nguyen Khoi Quoc Peter (OH)
Vu Luan (CA) * Kim (CA)
Ha Minh Phuong (GA) Nguyễn Thành Minh (TX)
Nguyễn Dinh Peter Bac (MD) Nguyen Tiffany (NV)
Ho Long (MD) ĐMHCG (CA)
Nguyễn Công Phuong (MD) Dinh V Phong (MN)
Tran Cong Luat (MD) Nguyen V Toan (OR)
Pham Quoc Tuan (MD) Tran Thi Bach Huong (CA)
Nguyen Van Ngo (MD) Tran An (CA)
Nguyen Quan (CA) Cao Vincent (?)
Tran Thuy Diana (CA)
THÁNG 2, 2022
Hoang H Lily (TX) Nguyễn H Tuân (LA)
Nguyễn Tha Hương (TX) Nguyễn Minh Mẫn (CA)
Phan Van Vinh (CA) Nguyen Mang (CA)
Le Van Tri (OK) Vu Phong (CA)
McFeeters Dewey (KS) Nguyễn Thanh Diệp (?)
Hoang Duc Hau (CA) Nguyễn Công Trực (OR)
Dao Julie (TX) Nguyễn Tuyết Nga (OR)
Pham DZuy Lynh (CA) Trịnh Thị Mai (CA)
Nguyễn Văn Bích (?) Nguyễn Thế Trị (CANADA)
Tran T. My Hanh (CA) Tran An (CA)
Nguyen Tiffany (NV) Cao Vincent (?)
Thiện Năng (CA)  
THÁNG 3, 2022  
Hoang H Lily (TX) Lê Đinh Phong (OK)
Trần Thanh Thiện (CA) Nguyễn Gian (TX)
McFeeters Dewey (KS) Pham Diep Ngoc (OK)
Nguyen Thuy (IL) Hoang Thanh Frank (CA)
Nguyen Huong (CA) Nguyễn Ngọc Thư (CA)
Huynh ThuHong (?) Tu Kim (CA)
Nguyen Thanh (WA) Shell Oil Company Foundation (MA)
Nguyen V Thinh (LA) Le G Phuc (CA)
Võ Văn Sự Michael (NE) Pham Hao (CA)
Phan Xuân Lộc (CA) Phạm Hoàng Lộc (OH)
Vu Phong (CA) Bright Funds (CA)
Nguyen Tiffany (NV) Đặng Văn Khanh (CA)
Tran Binh (WA) Pham Hoang Phuong (WA)
Nguyen V Toan (OR) Đỗ V. Tài (PA)
Nguyễn Văn Nam (CT) Tran Loi (CO)
Nguyen V Nguyen (OK) Khang Van Yen (FL)
Nguyen Mang (CA) Pham Thanh Tam (GA)
Nguyễn Văn Bích (?) Nguyen Thai (OR)
Nguyễn H Tuấn (LA) Nguyễn Ngọc Thư (CA)
Nguyễn Minh Mẫn (CA) Doane Martha (IN)
Vu C Chinh (MD) Nguyen Anh Phuong (WA)
Nguyễn Lý (PA) Đoàn Nguyệt Anna (GA)
Hà V. Diễm (CA) Nguyen Van D (CA)
Nguyễn Hồng Linh (CA) Nguyen Tung (?)
Trần Văn Hiền (TX) Cao Vincent (?)
Đỗ Thức Quỳnh (OH) Fidelity Charitable (OH)
Đỗ Quỳnh Vân (OH) Phan Van Vinh (CA)
Đỗ Liên Trung (OH) Nguyen Xuan Son (GA)
Đỗ Quỳnh Trang Tina (OH) Ngô Đại Thành (MA)
Đỗ Liên Hiệp (OH) Phan K Linh (LA)
Nguyễn An Vị (OH) Phạm Hoàng Lộc (OH)
Vũ LêDung (CA)  
THÁNG 4, 2022  
Hoang H Lily (TX) Tran My (?)
Vũ P. Vạn (TX) Đậu Viết Hùng (GA)
Huynh Thi Kim Yen (CA) Nguyễn H Tuân (LA)
Vo Viet Hai (MA) Nguyen Chau (TX)
McFeeters Dewey (KS) Nguyễn Hùng Phong (WA)
Bảo Toàn (CA) Nguyen V Toan (OR)
Tran Binh (WA) Dau Quang Toan (MD)
Nguyễn Đức Trọng (GA) Trịnh Thị Mai (CA)
Nguyen Tiffany (NV) Nguyen Nga (KS)
Ha T Steven (CA) Doyle Ellen (?)
Nguyen Dinh Tam (CA) Bright Funds (CA)
Nguyen T Anh-Tuyet (OR) Nguyễn Mang (CA)
Nguyen Lam Duc (CA) Nguyễn Thi Hoang (TX)
Vo Duy Nghia (GA) Dau Q Dai (GA)
Trần Lộc John (CA) Nguyen Bich (VA)
Nguyễn Hung (CA) Nguyễn Đức Minh (CA)
Nguyễn Thị Lệ (CA) Lê Vân Thi Ngọc (GA)
Truong Van Tich (CA) K’Briuh Pierre (NC)
Nguyen Huy Quang (CA) Fussell Braselton Ann (OK)
* Khanh (CA) Tilley A Laurie (OK)
Vu Thi Ngoc Dung (CA) Cronin G. H. (OK)
* Kham (CA) Collier S. James (OK)
* Hue (CA) O’Neil P. M. (?)
* Tuyet (CA) Sheehan F Timothy (OK)
* Trung (CA) Grewe J Edmund (OK)
* Lâm (CA) Morehead J Lyon (OK)
* Ty (CA) Michie Charles (OK)
Truong Albert (CA) Bode C James (OK)
Tuong Nang Tiem (CA) Duffy E. D (OK)
Pham Q Son (TX) Boyd K. Mark (OK)
Vu Phong (CA) Adams Holfy (OK)
Tran Viet Hiet (OK) Corner Cash (OK)
Tran An (CA) Cao Vincent (?)
Nguyễn Văn Bích (?)  
THÁNG 5, 2022  
Hoang H Lily (TX) Tran An (CA)
Coulon S. Timothy (OK) Nguyen Thanh (?)
Brumbaugh A. Terry (OK) Pham Hoang Thu Nguyen (CA)
Hendrick L Thomas (OK) Tran C Chinh (CA)
Schmook M. Candice (OK) Tran T. My Hanh (CA)
Staab Robert Alan (OK) Nguyen V Toan (OR)
Poarch M. David (OK) Ly M. Loi (TX)
McFeeters Dewey (KS) Vu Phong (CA)
Nguyen Tiffany (NV) Nguyễn Lynh (CA)
Hanisch Michael (OK) Pham Hoang Loc (?)
Nguyen Ha Michael (CA) Nguyễn H Tuân (LA)
Hoang Anh Luu (Ontario) Nguyen V Thang (IL)
Nguyen Chau (TX) Otterstrom C. M. (OK)
Nguyen V Nguyen (OK) Nguyễn V Thống (CO)
Vu C Chinh (MD) Nguyễn Mang (CA)
Tran Binh (WA) Ngô Tư (CA)
Nguyễn Văn Bích (?) Vu H Phong (NJ)
Nguyen Tracy (?) Cao Vincent (?)
THÁNG 6, 2022  
Hoang H Lily (TX) Đặng Minh Chính (TX)
The Sharna And Pham Hoang Loc (?)
Irvin Frank Foundatation (OK) Nguyễn Lynh (CA)
Dương Chấn Hải (FL) Đào Văn Đức (CA)
Nguyễn Mang (CA) Tran An (CA)
Alief Chiro & Rehab, Inc  (TX) Le Thanh (?)
Dao Binh Julie (TX) Nguyễn Thanh Diệp (?)
Nguyễn Văn Bích (?) The Blackbaud Giving Fund (SC)
Vũ Lân (CA) Cao Vincent (?)
McFeeters Dewey (KS) Benevity Fund 
Vu Phong (CA) Truong C Ly (OR)
Nguyen Chau (TX) Tran V Tri (CO)
The Blackbaud Giving Fund  (SC) Phan ThiAnh Huong (MI)
Nguyễn Thành Minh (TX) Nguyễn H Tuân (LA)
Tran Huong (CA) Nguyen V Thang (IL)
Nguyen Bich (VA) Phan Hoang (MI)
Giáo Xứ Thánh Giuse  (TX)  
THÁNG 7, 2022  
Hoang H Lily (TX) Ha Du (?)
Nguyễn Văn Peter Khải (GA) Hoang Duc Chuong (CA)
McFeeters Dewey (KS) Ngo Vivian (CA)
Tran Hoang (?) Tran Huong Marian (VA)
Tran Tuan (?) Dau Q Dai (GA)
Khổng V. Phát (WA) Dau Q Dai (GA)
The Blackbaud Giving Fund (SC) Nguyễn Lý (PA)
PV (NJ) Nguyen Lan (?)
Tran Hai (OK) Nguyen Lan (?)
Nguyễn Văn Bích (?) Nguyen V Thang (IL)
Nguyen V Nguyen (OK) Nguyễn H Tuân (LA)
Nguyen Chau (TX) Hoang T TuyetSan (VA)
Tran T Thu (CA) Nguyen T Thoa (GA)
Nguyen Duong (CA) Tran T Nhung (NY)
Vu Phong (CA) Nguyen T Linh (TX)
Khổng V. Phát (WA) Cao Vincent (?)
THÁNG 8, 2022  
Bui-Tong Ngoc (CA) Vũ LêDung (CA)
Nguyen Hoanh Harold (CA) Nguyễn H Tuân (LA)
Nguyen Thi Tung (NC) Nguyen V Thang (IL)
Hua Thi Ngoc (KY) Nguyen T Liem (NM)
Nguyen Nancy (MS) Nguyen Tiffany (NV)
McFeeters Dewey (KS) Hà V. Diễm (CA)
Lâm Thị Thêm (CA) Doane Martha (IN)
Nguyen Tiffany (NV) Phan Xuân Lộc (CA)
Lai A Giuse (NC) Nguyen Duong (CA)
Nguyen V Dan (MI) Brian F Graham (MN)
Tran Binh (WA) Vu H Phong (NJ)
Tulsa Community Foundation (OK) Tran Viet Phu (PA)
Vu Nhiem (NJ) Nguyen Van Mai (CA)
Tran An (CA) Võ Văn Sự Michael (NE)
Nguyễn Văn Bích (?) Nguyễn V. Ngô (VA)
Nguyen Khoi Quoc Peter (OH) Nguyen Xuan Thai (OR)
Nguyen Chau (TX) Pham Van Tien (?)
Vu C Chinh (MD) Nguyen Lan (?)
Vu Phong (CA) Benevity Fund (MI)
Nguyễn Văn Nam (CT) Cao Vincent (?)
Hoang Thanh Frank (CA) Nguyễn Anthony (FL)
Nguyễn Hùng Phong (WA) Nguyễn Anthony (FL)
Nguyen Joseph (PA) Nguyễn Ngọc Thanh (NC)
THÁNG 9, 2022  
Nguyen V Toan (OR) Nguyen Chau (TX)
Đoàn Nguyệt Anna (GA) Vu Phong (CA)
Nguyen V Luoi (GA) Nguyen V Thang (IL)
Nguyen Anh Phuong (WA) PV (NJ)
Pham Thanh Tam (GA) Đặng Phúc Nguyên (MN)
Tran A Kim (TX) Nguyen P. Kathleen (TX)
Nguyen Hien (CA) Tran An (CA)
Nguyễn Mang (CA) Nguyễn H Tuân (LA)
Nguyễn Chinh Nguyên (NJ) Ly M. Loi (TX)
Tran Joseph (MA) Nguyen T Liem (NM)
Nguyễn Mang (CA) Nguyễn Mang (CA)
Phạm Hoàng Lộc (?) Bach Diem (CANADA)
Nguyen Le-Uyen (?) Network for Good (MI)
Ha Minh Phuong (GA) Bright Funds (CA)
Hoang T TuyetSan (VA) Nguyen Lan (?)
McFeeters Dewey (KS) Lam T Luan (CA)
Le Hung Dung (CA) Tran Thao (WA)
Tran Binh (WA) Đỗ Trung (OH)
Nguyễn Văn Bích (?) Cao Vincent (?)
THÁNG 10, 2022

Tran A Kim (TX)

Tran Binh (WA)

McFeeters Dewey (KS)

Nguyễn Mang (CA)

Lam Harrison (CA)

Hoang T TuyetSan (VA)

Nguyen V Tan (KS)

Nguyen Chau (TX)

Nguyễn Lý (PA)

Huynh Thi Thu Hong (CA)

Chau Huong Lucy (OK)

Le G Phuc (CA)

Vu Phong (CA)

Nguyen V Thang (IL)

Nguyen Hien (CA)

Tran Kim Gan ()

Nguyễn Văn Bích ()

Tran An (CA)

Nguyen T Cay (CA)

Tran Ngoc (CA)

Nguyễn Đức Minh (CA)

Nguyễn H Tuân (LA)

Dinh D Lan (NM)

Nguyễn Chinh Nguyên (NJ)

Bradley J Richard (OK)

Nguyen Lan ()

Benevity Fund ()

Cao Vincent ()

 

THÁNG 11, 2022

Nguyen T Liem (NM)

Lê V. Thi (WA)

Trần Hữu Khắc (CA)

Doang H Jessica (CA)

McFeeters Dewey (KS)

Nguyen Chau (TX)

Nguyen Chau (TX)

Hoang T TuyetSan (VA)

Nguyen V Nguyen (OK)

Nguyen Shayla (CA)

Nguyen Anh Phuong (WA)

Đặng Văn Khanh (CA)

Nguyễn Văn Bích ()

Pham Thanh Tam (GA)

Nguyen V Toan (OR)

Nguyễn Lý (PA)

Tran T. My Hanh (CA)

Nguyen V Thang (IL)

Tran A Kim (TX)

Nguyen T KimNgan (TX)

Nguyen Thanh ()

Pham Van Tien ()

Nguyen Lan ()

Benevity Fund ()

Ngô Tư (CA)

Tran An (CA)

Nguyen Duc Hung (TX)

Trần Văn Hiền (TX)

Hoang Thanh Frank (CA)

Truong C Ly (OR)

Nguyễn Văn Nam (CT)

Nguyen Nancy (MS)

Đặng Vinh (CA)

Lê Đinh Phong (OK)

Nguyen T Liem (NM)

Tran Huong Marian (VA)

Vũ LêDung (CA)

Tran Kim Ngan ()

Tran Hung ()

Cao Vincent ()

THÁNG 12, 2022

Trần Lộc John (CA)

Mimosa – Bích Liên (CA)

Nguyễn Quân Joseph (CA)

Bảo Toàn (CA)

Ha T Steven (CA)

Nguyễn Tracy (CA)

Truong Albert (CA)

Vu Luan (CA)

Kim (CA)

Hà – Tuyết (CA)

Ty (CA)

Tran Trang (CA)

Nguyen Anh (OK)

Baseda Paul Wemmy (NC)

Tran Van Vung (NE)

Doane Martha (IN)

Vo Viet Hai (MA)

Nguyen Huu Mich (VA)

Nguyen Thi Tung (NC)

Ngo Thu Huong (SC)

Tran V Hiep (TX)

Nguyen V Toan (OR)

Vu C Chinh (MD)

Hoang T TuyetSan (VA)

Nguyễn H Tuân (LA)

Tran Binh (WA)

McFeeters A Dewey (KS)

Lâm Thị Thêm (CA)

Nguyễn H Tuân (LA)

Vũ Q. Khánh (OK)

Nguyễn Văn Tuân (FL)

Tran A Kim (TX)

Nguyễn Mang (CA)

Nguyễn Mang (CA)

Le Hung Dung (CA)

Vu Phong (CA)

Mai Thi Cuc (TX)

Nguyen Chau (TX)

Lâm Thị Thêm (CA)

Nguyễn Thị Lệ (CA)

Truong Van Tich (CA)

Nguyen Huy Quang (CA)

Nguyễn Ngọc Dung (CA)

Nguyen Paul ()

Vu Lan ()

Nguyễn Văn Bích ()

Dau Quang Toan (MD)

Tran Viet Hiet (OK)

Nguyen V Dan (MI)

Nguyen Xuan Son (GA)

Pham Hao (CA)

Son Tu-Hoa

Nguyễn Xuân Hải (GA)

Nguyen V Luoi (CT)

Tran Huong (CA)

Nguyen V Thang (IL)

Phạm Quang Cường (CA)

Phạm Quang Cường (CA)

Gourmet Water (CA)

Lê Vân Thi Ngọc (GA)

Tran Hien (TX)

Ruf Thi Kim Khanh (FL)

Nguyen Duong (CA)

Vu T Tam (NJ)

Pham Hoang Phuong (WA)

Tran Nguyet (WA)

Huynh Kim Anh (TX)

Nguyen Hien (CA)

Vũ P. Vạn (TX)

Mai V Nghi (GA)

Nguyễn Thi Hoang (TX)

Nguyen Nhung (NM)

Le Trang ()

Nguyen Xuan Thai (OR)

Coulon S. Timothy (OK)

Nguyễn văn Tới Brandon (AZ)

Phạm Đình Hạp (WA)

Nguyen Tuyet ()

Nguyen Lan ()

Lam Suong Susan (MN)

Cao Vincent ()

Đỗ Hữu Đức (CA)

Vu D Thanh (CA)

Bui M Hung (ME)

Nguyen Tran (GA)

Nguyen Anh Phuong (WA)

Nguyen Manh Hung (CA)

Bright Funds (CA)