2023 – DANH SÁCH ÂN NHÂN – HOA KỲ

KMF xin chân thành cám ơn sự đóng góp quảng đại của quý ân nhân.

Xin Thiên Chúa luôn chúc lành cho quý vị và gia quyến.

Danh sách được xếp theo thứ tự thời gian đóng góp trong THÁNG!

THÁNG 1, 2023

Nguyen Bich

Nguyễn Đoàn

Nguyen A Tuyet

Nguyễn Thế Trị

Nguyen Tuyen

Luong T Dung

Nguyễn Hồng Linh

Tran A Kim

Hoang T TuyetSan

Nguyen Chau

Hà Văn Mâu

Tran Ngoc

Thai S Then

McFeeters A Dewey

Hoang Duc Hau

Vu Phong

Nguyen Huu Hy

Pham Thanh Tam

Ho Long

Nguyen Van Ngo

 

Nguyễn Bac Dinh Peter

Nguyễn Công Phuong

Pham Quoc Tuan

Tran Cong Luat

Nguyễn Văn Bích

Tran Thanh

Pham M Melinda

Nguyễn H Tuân

Nguyen Cuong

Nguyen A Tuyet

Nguyễn Ngọc Độ

Nguyen Minh Mike

Nguyen Nhung

Nguyen V Thang

Bach Diem

Nguyễn Mang

Nguyen Lan

Tran An

Cao Vincent

Henderson Joseph

THÁNG 2, 2023

Luong T Dung

Nguyen N Tam

Nguyen Lisa

Tran A Kim

Nguyen N Tam

Nguyễn Lý

Nguyen Tiffany

Hoang T TuyetSan

Le G Phuc

Nguyen Chau

Vu Phong

Nguyen V Thang

Nguyen Hien

Nguyễn Thành Minh

Nguyen Anh Phuong

Le D Khanh

Nguyễn Văn Bích

Mai Thi Cuc

Tran Loi

Ung A Duong

McFeeters A Dewey

Tran Thang

Tran My

Nguyen Lan

Pham Thanh Tam

Nguyen Nhung

Nguyễn H Tuân

Cao Vincent

Nguyễn Mang

THÁNG 3, 2023

Ho Trong Minh Thu

Vu C Chinh

Morehead J Lyon

Tran A Kim

Tran Hung

Nguyen Thomas

Tran Hoang

Nguyen Flora

McFeeters A Dewey

Dao Van Lam

Nguyễn Đức Minh

Vu Phong

Ha Minh Phuong

Nguyễn Văn Bích

Pham Van Tien

Nguyen V Nguyen

Nguyen Hien

Nguyen V Thang

Ly M. Loi

Nguyen T Mai-Ly

Vũ LêDung Teresa

Pham Q Son

Nguyen Thi Tung

Phan Van Vinh

Nguyễn Mang

Vũ P. Vạn

Nguyen Dzung

Vũ Kim Long

Đào Văn Đức

Phan Xuân Lộc

Pham DZuy Lynh

Hà V. Diễm

Nguyen V Luoi

Nguyen Ngoc Sương

Trần Han

Nguyen Xuan Thai

Nguyễn Dao

Nguyen Nhung

Nguyễn Thanh Diệp

Nguyen Thanh

Vu H Phong

Vũ Q. Khánh

Lê Đinh Phong

Vu C Chinh

Nguyen Dung Van

Nguyen Lan

Bui Van

Nguyen Thi Dung

Luong T Dung

Nguyễn V. Ngô

Vu Ba Dai

Ngô Tư

Huynh Thi Kim Yen

Pham Thanh Tam

Trần Thanh Thiện

Nguyễn Chinh Nguyên

Tran V Tri

Nguyen Khiet

Tran Viet Phu

Phan K Linh

Tran Huong Marian

Cao Vincent

Tran An

THÁNG 4, 2023

Nguyễn Mang

Nguyen Van Mai

Nguyễn Thi Hoang

Đỗ Trung

McFeeters A Dewey

Đoàn Nguyệt Anna

Tran Huong

Nguyen Thanh

Tran Binh

Nguyen Khoi Quoc Peter

Tran A Kim

Tran Kim Gan

Donovan Diep

Vũ Viết Thiên

Trần Ken Q. Khánh

Truong MyHa

Nguyễn Mary

Ngo Debbie Điệp

Nguyen Antoine

Nguyen A Tuyet

Nguyễn Ngọc Thư

Dinh V Phong

Nguyen Cuong

Nguyen Duong

Vu Phong

Nguyễn Văn Bích

Cao Nhạng Mike

Han T Alvin

Nguyen Ngàn Nicholas

Ho Trong Minh Thu

Nguyen Nhung

Gilbert Phúc Ng.

Nguyễn Hung

Phan Nhan

* Định

* Hue

* Lâm

* Ty

* Toan

Nguyễn Hùng Phong

Trần Lộc John

Tran Cuc

Dinh Vu Nhung

Nguyen Dzung

Nguyen Tien Dac

Dao Van Lam

Nguyen V Nguyen

Nguyen V Thang

Doan Uyen

Nguyen Lan

Cao Vincent

THÁNG 5, 2023

Truong Cong Ly

Đặng Văn Khanh

Nguyen T Cay

Nguyen T Nancy

Tran H Dung

Nguyen Thi Bich

Nguyễn Mang

Trần Đông

Nguyen Huy Quang

Nguyễn Thị Lệ

Truong Van Tich

Nguyễn Ngọc Dung

Nguyen Quan

* Khai – Nga

* An Danh

Tran A Kim

Nguyen Dinh Son

Vu T Tam

Doane Martha

McFeeters A Dewey

Vu Phong

Nguyễn H Tuân

Nguyễn Văn Bích

Dương Chấn Hải

Nguyen Anh Phuong

Lam T Huong

Nguyen V Thang

Nguyen Hien

Vu Quy Liem

Hoang Van The

Nguyen Lan

Cao Vincent

Tran Huong Marian

Nguyen Duong

Nguyễn Thành Minh

Phan Van Vinh

Lê V. Thi

THÁNG 6, 2023

Tran An

Nguyễn H Tuân

Nguyễn Tha Hương (Paul)

Nguyen Duong

McFeeters A Dewey

* Son Tu-Hoa

Pham Phuoc

Vu Phong

Tran A Kim

Nguyen Anh

Nguyễn Mang

Nguyen V Phuc

Saminathen Lachman

Nguyễn Văn Bích

Nguyen Quy Doan

Lam Ngoc Minh

Bui Tong Ngoc

Sullivan Mai Huong

Nguyen V Thang

Vu C Chinh

Nguyen V Nguyen

Nguyen Nhung

Nguyen Lan

Cao Vincent

 

THÁNG 7, 2023
Nguyen Kevin Nguyễn Mang
Trần Quang Trung Nguyen V Thang
Nguyen Lisa Vo Viet Hai
Tran Thi Kim-Huong Tran Viet Phu
McFeeters A Dewey Tran Viet Hiet
Nguyen V Phuc Trinh Nhung
Tran A Kim Bui Hung
Nguyễn H Tuân Nguyen Lan
Hoang Dien Cao Vincent
Blair Nancy Ngô Tư
Nguyen Duc Hung Dao Luan
Nguyen Xuan Thai Nguyễn Hang
Nguyen Hien Nguyễn Văn Peter Khải
Nguyễn Văn Bích Do Q Dung
Vuong K Phuong Nguyễn V. Ngô
Phan Huong Nguyen T Mai-Ly
Nguyễn Lý Hà V. Diễm
Tran Huong Marian Tran Thanh

 

THÁNG 8, 2023
Vuong K Phuong Nguyễn Văn Bích
Tran Ngoc Doane Martha
Hoang Ngoc My Luong T Dung
McFeeters A Dewey Tran Huong
Nguyen Anh Phuong Nguyen Hien
Tran Van Vung Nguyen Thi Bich
Vuong Michael Pham Hoang Phuong
Nguyen Nhung Nguyen V Thang
Vu H Phong Pham Thanh Tam
Duong Duc Mau Vuong K Phuong
Trinh Thi Mai Vu H Phong
Nguyen Dzung Nguyễn Anthony
Vũ LêDung Teresa Ung A Duong
Nguyễn H Tuân Tran Huong Marian
Tran A Kim Nguyen Cuong
Nguyen V Dan Sullivan Mai Huong
Nguyen Tiffany Khổng V. Phát
Nguyen V Phuc Nguyen Duc Hung
Nguyễn Tha Hương (Paul) Nguyen Lan
Nguyễn Mang Cao Vincent
Trần Văn Hiền
THÁNG 9,  2023
Đặng Văn Khanh Vu C Chinh
Nguyen Khoa Dieu Phuong Nguyen V Thang
Tran Loi Nguyen Quang Tuan
Lam Harrison Nguyen V Phuc
Tran A Kim Vu H Phong
Blair Nancy Hoang Sam
McFeeters A Dewey Nguyen Tuyet
Nguyễn Như Ý Tran An
Nguyễn Anthony Nguyen Lan
Nguyễn Văn Bích Nguyen V Long
Nguyễn Mang Nguyễn Hai Thanh
Ta Toan Nguyễn Hai Thanh
Mai Thi Cuc Cao Vincent
Nguyễn H Nghiêm
THÁNG 10, 2023
Tran A Kim Tran Huong Marian
Sullivan Mai Huong Vu H Phong
McFeeters A Dewey Nguyen Hien
Le D Khanh Huynh Jacklyn
Pham ThiAnh Huong Ngô Tư
Nguyễn H Tuân Nguyễn Văn Bích
Doane Martha Nguyen Hoa
Nguyen Manh Hung Nguyen N Tam
Nguyen Kevin Nguyễn Mang
Vu T Tam Vu Thi Hang
Nguyen Shayla Nguyen V Nguyen
Lam T Huong Nguyen Nhung
Nguyen V Phuc Phạm Hoàng Lộc
Vu C Chinh Nguyen Lan
Nguyen V Thang Staab Robert Alan
Nguyen Cuong Phan Van Vinh
Doan Uyen Cao Vincent
THÁNG 11, 2023
Cao Nhạng Mike Blair Nancy
Lam Harrison Dau Quang Toan
Lâm Thị Thêm Tran V Hiep
Tran A Kim Nguyễn Thành Minh
Nguyen Cuong Nguyen Dzung
Ngô Tư Nguyen Thanh
Sullivan Mai Huong Tran Thanh
Nguyen T KimNgan Nguyen V Thang
Nguyen Van Vuong Nguyen Anh
McFeeters A Dewey Hà V. Diễm
Nguyễn Lý Nguyen T Anh-Tuyet
Nguyễn Văn Bích Truong Cong Ly
Nguyễn Ngọc Thanh Nguyen Lan
Nguyễn văn Tới Brandon Baseda Paul Wemmy
Nguyen Anh Phuong Đoàn Nguyệt Anna
Vu H Phong Lê Đinh Phong
Nguyễn Mang Nguyen Antoine
Pham Van Tien Vu H Phong
Trần Thanh Thiện Nguyen Lisa
Nguyễn Đức Minh Nguyen Khiet
Nguyen T Nancy Nguyen T Cay
Nguyen V Phuc Dao Van Lam
Nguyen T Anh-Tuyet Nguyen V Luoi
Duong Duc Mau Cao Vincent
THÁNG 12, 2023
Son Tu-Hoa Bảo Toàn
Pham Thanh Tam Nguyen V Tan
Vuong K Phuong Nguyen V Phuc
Phan Xuân Lộc Vu Quy Liem
Nguyen Dinh Son Phạm Quang Cường
Đặng Phúc Nguyên Bao Linh
Vo Duy Nghia Nguyễn H Tuân
Tran Huong Marian Vu T Tam
Le Hung Dung Nguyen Tracy
McFeeters A Dewey Ruf Thi Kim Khanh
Nguyen A Tuan Vuong Michael
Tran A Kim Nguyen Nhung
Sullivan Mai Huong Nguyen Catherine
Nguyễn Hồng Linh Nguyen Monica
Nguyen V Nguyen Tran T Tuan
Tran Dinh Hung Nguyễn Thi Hoang
Nguyen Cuong Nguyễn Như Ý
Hoang Phuong Lam T Huong
Ly M. Loi Pham M Hung
Tran Huong Brumbaugh A. Terry
Nguyen Duong Nguyen Hoa
Pham Q Son Trần Ken Q. Khánh
Nguyen V Dan Nguyen Lan
Huynh Diane Ho Nathalie
Nguyễn Mang Lam Suong Susan
Vũ P. Vạn Nguyễn Xuân Hải
Luu Joseph Do Julie
Ngô Tư Nguyen Manh Hung
Nguyễn Hùng Phong Nguyen Dzung
Vu H Phong Tran Trang
Blair Nancy Cao Vincent
Nguyen Xuan Thai Bui Van